SAFARI 2000WPC

Phonic Safari là hệ thống âm thanh di động, sử dụng một loa trầm chất lượng, một treble hiệu suất cao và sự tích hợp của amply class D mạnh mẽ, hệ thống âm thanh di động Safari đạt độ tin cậy và hoạt động bền vững ở nhiều loại môi trường.

Mã: 2000WPC Danh mục: , Thẻ: ,