MÁY TẠO TUYẾT S-200 SILENT

Máy tạo tuyết S-200X hoạt động với mức độ tiếng ồn rất thấp, không làm ảnh hưởng tới không gian sân khấu