MÁY TẠO KHÓI ANTARI Z-3000II

Máy tạo khói Z-3000II này là sự đổi mới đáng tự hào của 𝐀𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈 cho các địa điểm rất lớn, sự kiện ngoài trời, sản xuất phim hoặc cho ý tưởng huấn luyện cứu hỏa.